CONTACTS


"Visico Fastening Systems" SIA
Maza Ramavas street 2, Valdlauci
Latvia, LV-1076

Tel: (+ 371) 67 452 453
Fax: (+ 371) 67 452 454
E-mail: info@visico.eu

Regional sales agents


Office / Warehouse working time:
Working days
From 9:00 to 17:00


Requisites:
"Visico Fastening Systems" SIA
Reg./VAT nr.: LV40103362675
Maza Ramavas street 2, Valdlauci
Latvia, LV-1076


JSC "SEB banka", UNLALV2X
Account: LV50 UNLA 00500 1646 1821

* Norēķini iespējami tikai ar bankas pārskaitījumu
vai uz vietas ar bankas karti.